header

راهنما
به متن این پیام دقت کنید:
نصب انواع کاغذ های دیواری ایرانی و خارجی در ابعاد و قیمت های مختلف
این پیام چقدر میتواند باعث جلب توجه مشتری شده و او را به خرید ترغیب کند. حال به این متن دقت کنید.
خانه رویایی خود را با ما بسازید.
نصب زیباترین کاغذهای دیواری
تاثیر کدام متن بر ذهن خواننده بیشتر است. در این رابطه توجه شما را به یک نکته جلب میکنیم.
در رابطه با هر محصول و یا خدمات ما با دو نکته روبرو هستیم.
1- ویژگی : مشخصات آن محصول میباشدمانند کیفیت و یا زیبایی برای کاغذ دیواری
2- مزیت : منفعتی است که آن ویژگی به مشتری میرساند مانند مجلل کردن و یا با شکوه شدن خانه توسط کاغذ دیواری
جالب است بدانید تنها 5 درصد تاثیرگذاری یک آگهی تبلیغاتی بر عهده ویژگی ها است و 95 درصد باقیمانده بر عهده مزیت ها است.کالا یا خدمات شما چه مزایایی دارد.
در پیامک های ارسالی به جای اینکه همیشه بر ویژگی ها و مشخصات محصول خود تمرکز کنید به بیان این مطلب بپردازید که محصول شما چه نیازی از مشتری را برطرف میکند.
با توجه به ازدیاد پیامک های ارسالی توسط مراکز مختلف باید سعی کنید با خلاقیت پیام های مورد نظرتان را طوری تنظیم کنید که وجه تمایزی بین پیام های تبلیغاتی شما از سایر پیام های ارسالی توسط رقبایتان وجود داشته باشد.